Tarief zwemlessen

Lessenreeksen aan €20/les (30 min)

Het is niet mogelijk om aparte lesjes te boeken. Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks. De lessenreeksen bestaan meestal uit 8 lessen..

Om in te schrijven voor de lesjes schoolslag moeten de kindjes minstens 5 jaar of ouder zijn.

Op dat moment moeten de kinderen ook reeds watergewend zijn, want in onze zwembaden kunnen ze niet staan. Dat wil zeggen dat het kind durft inspringen in het zwembad met drijfmiddelen en met het hoofdje onder water durft gaan zonder twijfelen.

OPGELET: Indien we bij de eerste les merken dat het kindje niet watergewend is, zijn we genoodzaakt de lessen stop te zetten en een administratieve kost aan te rekenen.

We bieden ook lesjes watergewenning aan voor kindjes in het publiek zwembad van Merelbeke. Voor lesjes watergewenning kan dit al vanaf 4 jaar.  

Inbegrepen in de prijs
  • 30min les in groepje van 3 kindjes/lesgever
  • Een extra lesgever die de vaste lesgever helpt differentiëren 
  • Toegang zwembad 
  • Verzekering bij ongevallen
  • Een gadget (zwemzak, zwembril, ...)
  • Voorrang voor volgende lessenreeks 
Leertempo van jouw kind

Ieder kind heeft een ander leertempo. Leeftijd, motorische vaardigheid en beginniveau hebben invloed op dit tempo. Gemiddeld gezien zal een kind tussen de 15 en 20 lesjes (2 tot 3 reeksjes) nodig hebben om de schoolslag goed onder de knie te krijgen. Soms kan het sneller, soms zal het trager zijn. We voorzien daarom doorheen het jaar meerdere lessenreeksen

Afwezigheid?

We merken dat het regelmatig niet lukt voor ouders om zich op een ander moment vrij te maken om een les in te halen. Daarom werken we met terugbetaling van één lesje per reeks, mits een doktersattest.

Benieuwd?

Schrijf je kindje in.