Veelgestelde vragen

Voor wie?

Om in te schrijven moeten de kindjes minstens 5 jaar of ouder zijn. Belangrijk is dat je kind reeds watergewend is. Dat wil zeggen dat het kind durft inspringen met drijfmiddelen en met het hoofdje onder water durft gaan. Is je kindje nog niet watergewend, dan kunnen ze een reeks watergewenning volgen bij ons in Merelbeke (publiek zwembad). Dit kan vanaf 4 jaar.

OPGELET: Indien we bij de eerste les merken dat het kindje niet watergewend is, zijn we genoodzaakt de lessen stop te zetten en een administratieve kost aan te rekenen.

Hoe zien de lessen er uit?

We werken veilig in 2 kleine groepjes van 3 kindjes per lesgever.

Er is ook nog een extra lesgever aanwezig die de 2 andere lesgevers helpt differentiëren. Zo krijgt elk kind de volle aandacht en les op zijn/haar eigen niveau.

Waar gaan de lesjes door?

We hebben 4 locaties. De zwemles gaat door in Balegem (Oosterzele, dichtbij Zottegem), Merelbeke (enkel watergewenning), Bavegem (Sint-Lievens-Houtem, dichtbij Wetteren) en Moregem (Wortegem-Petegem, dichtbij Oudenaarde).

Lessenreeksen?

Doorheen het schooljaar organiseren we lessenreeksen van schoolvakantie tot schoolvakantie. In de schoolvakanties zelf is er geen lessenreeks of worden er andere formules aangeboden (zoals losse lessen of turboreeksjes).

Hoeveel zwemlessen heeft mijn kind nodig?

Ieder kind heeft een ander leertempo. Leeftijd, motorische vaardigheid en beginniveau hebben invloed op dit tempo. Gemiddeld gezien zal een kind tussen de 15 en 20 lesjes (2 tot 3 reeksjes) nodig hebben om de schoolslag goed onder de knie te krijgen. Soms kan het sneller, soms zal het trager zijn. We voorzien daarom doorheen het jaar meerdere lessenreeksen.

Voorrangsperiode?

Kinderen die een bepaalde reeks volgen, zullen gecontacteerd worden om te verlengen voor een eventuele volgende reeks. Pas na deze voorrangsperiode zullen nieuwe kinderen kunnen inschrijven voor een volgende reeks.

Reservelijst?

Is de lessenreeks volzet die je absoluut wou? Zet je op onze wachtlijst. Je kan je inschrijven voor de reservelijst. Het kan namelijk altijd zijn dat een kindje door omstandigheden de lessenreeks niet kan verder zetten. Op dat ogenblik worden de mensen van de reservelijst gecontacteerd om eventueel het vrijgekomen plekje in te nemen.

Afwezigheid en inhaalles?

Continuïteit is belangrijk in het proces om te leren zwemmen. Daarom vragen wij aan de ouders om er voor te zorgen dat het kind iedere les aanwezig is.

We merken dat het regelmatig niet lukt voor ouders om zich op een ander moment vrij te maken om een les in te halen. Daarom werken we met terugbetaling van één lesje per reeks, mits een doktersattest.

Bij afwezigheid vragen we om zo snel mogelijk te verwittigen op volgend e-mailadres: info@vzwduik.be.

Ouders toegelaten?

Kindjes zijn snel afgeleid bij het zien van hun ouders. Ouders hoeven niet aanwezig te blijven tijdens de zwemles. Indien gewenst is er wel een (kleine) wachtruimte voorzien.

Annulatievoorwaarden?

Wij proberen in onze annulatievoorwaarden zo fair mogelijk te zijn, maar bouwen ook enigszins bescherming in voor onszelf. Er kan geannuleerd worden tot maximum 14 dagen vóór de aanvang van de lessenreeks, mits betaling van €12,5 annulatiekostenAlles korter dan 14 dagen wordt een kost van €25 aangerekend.

Is mijn kind verzekerd?

Elk kindje dat bij ons zwemt is verzekerd. Bij een voorval kan er altijd een in te vullen verzekeringsdocument worden meegegeven of digitaal worden doorgestuurd.

Ik heb mijn kindje(s) ingeschreven, wat nu?

Na de inschrijving + betaling ontvang je een bevestigingsmail met alle noodzakelijke informatie.

Indien je deze mail niet onmiddellijk ontvangt, bekijk dan zeker ook je map ‘ongewenste mail’. Indien je de mail nog niet kan terugvinden, verwittig ons via info@vzwduik.be.

Je ontvangt ook ongeveer 10 dagen voor de start een informatiebrochure.

Verdere vragen die hier niet behandeld werden?

Laat het ons gerust weten.

Vergeet ook niet de naam te vermelden van je zoon/dochter en op welk moment zij/hij eventueel ingeschreven is.